Autogeenne treening Autogeenne treening loeng 2h ja õppused 20h
Inimsuhted Inimsuhted loeng 1h
Kiirlugemine Kiirlugemine loeng 2-4h
Krishnamurti väitlus Krishnamurti väitlus väitlus
Koodkonspekti tegemine Koodkonspekti tegemine loeng 4h
Mantrad Mantrad harjutused 2h
Psühhosüntees Psühhosüntees treening 4 päeva
Sugestoküberneetika Sugestoküberneetika loeng 2h
Sugestopeedia Sugestopeedia intensiivõpe võõrkeele kursustel 2h
intensiivõpe koolis 2h
koodkonspekti tegemine 4h
intensiivõpe andragoogikas 2h
интенсивное обучение 2ч
loengud
Askees ja selle imeline toime vaimse arengu teel 2h
Sõnakuulelikkuse kasvatamine 2-3. a. laste vanematele 2h
Peresuhted meestele 2h
Tiibeti jooks esoteeriline spordiala 2h
Veebilehest